Wij vormen een groep mensen, van jong en oud, met verschillende nationaliteiten. Wij ontmoeten elkaar met het doel om elkaar en Jezus (beter) te leren kennen en hem te volgen in onze stad, Nieuwegein. We ontmoeten elkaar elke zondag in de Cross Culture Meeting. Daar vieren we dat we één zijn in Christus door samen te eten, te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods Woord. Daarnaast worden door de week heen verschillende activiteiten georganiseerd, waarin we elkaar ontmoeten, betrokken raken op elkaars leven en iets van God kunnen leren. Hierover kan je (hier)[activiteiten] lezen.

Wij zijn een ‘geestelijk thuis’ met ‘de volken’ van Nieuwegein.


Even voorstellen


Intercultureel en interkerkelijk

Wij zijn een interculturele kerk. Christenen uit allerlei culturen en afkomstig uit verschillende kerkelijke stromingen zijn welkom. Maar ook mensen met andere levensovertuigingen zijn van harte welkom. Vanwege de verschillende achtergronden zingen we liederen uit allerlei culturen en tradities en is er alle ruimte voor mensen om in hun eigen taal te lezen of te bidden. De voertaal van onze activiteiten is voornamelijk Nederlands, maar vaak is vertaling beschikbaar.


Kernwaarden

Verbinding

Bij onze activiteiten leren we elkaar kennen. Er is veel ruimte voor ontmoeting en gesprek. Iedereen is gelijk, je hoeft je niet alleen te voelen. Ook bij onze zondagse vieringen betrekken we zoveel mogelijk mensen. Met elkaar zijn we een soort nieuwe familie. Mensen overal vandaan, samengebracht door ons geloof dat de liefde van Jezus overwint, in een wereld die soms zo verdeeld of donker kan voelen.

Gastvrijheid

Gasten zijn van harte welkom bij onze activiteiten. We nodigen actief nieuwe mensen uit, omdat we weten dat deze meetings voor veel mensen ‘thuiskomen bij God’ kan betekenen. Zou je een keer langs willen komen? Welkom!

Delen

Juist omdat we zo verschillend zijn, kunnen we veel van elkaar leren. Iedereen kan op zijn/haar eigen manier een bijdrage leveren. We delen ons eten, onze levensverhalen, lenen auto’s uit, we bidden voor elkaar en waar mogelijk helpen we elkaar met klusjes, vertaling of kleding. Ook delen we elke week aan zo’n 25 verschillende mensen eten uit. Zo gaat dat als je familie bent geworden.

Geloven

Bijbels onderwijs vinden we belangrijk. Zowel op Bijbelgroepen als bij zondagse vieringen. In een preek wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd en ‘toegepast’. De preek is daarbij de opmaat voor het gesprek dat volgt. We richten ons daarbij op a) mensen die christelijk opgevoed zijn, b) mensen die nog maar net christen zijn geworden en c) mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.


Leiderschapsteam
 • Maarten Atsma (voorzitter)
 • Debbie Sieders
 • Michele Atsma
 • Urbain Nkanga
 • Sameer Sarfraz
 • Linda Hoegée
 • Jaron Jongeneel
 • Theo Vreugdenhil
 • Wiljanne Vreugdenhil
Stuurgroep
 • Cornelis van Dis (voorzitter & diaken)
 • Evi-Anne van Eijk (penningmeester)
 • Gertjan van Eijk (ouderling Ankergemeente)
 • Gertjan Glismeijer (predikant Hervormd Vreeswijk)
 • Roamie de Villiers (penningmeester)
 • Theo Vreugdenhil (pastor)

Ontstaan

In december 2011 werd de eerste ontmoeting georganiseerd tussen gemeenteleden uit Hervormd Vreeswijk (PKN) en allochtone christenen uit het netwerk van gemeenteleden. Al snel bleek deze ontmoeting (Cross Culture Meeting) in een behoefte te voorzien. Het eerste jaar kwamen we eens per zes weken bij elkaar, dat werd eens per maand en sinds februari 2014 twee keer per maand. Vanaf november 2017 komen we elke week samen.

Het is inmiddels een bont gezelschap aan christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit vele landen (we hebben al meer dan 30 landen van herkomst genoteerd), met op dit moment een ‘vaste kern’ van zo’n 50 volwassenen en 10 kinderen.

In Nieuwegein is ongeveer 25% van de inwoners van allochtone afkomst. Velen daarvan zijn van huis uit christen. De praktijk leert dat deze mensen met hun komst naar Nederland vaak geen aansluiting vinden bij de Nederlandse kerken, maar wel behoefte hebben aan een kerk. Voor hen is Cross Cultural Nieuwegein een prachtige plek om in dit nieuwe land een geestelijk thuis te kunnen vinden en geholpen te worden om zich in Nederland thuis te voelen.


Vertrouwenspersonen

Helma (helma.vanderneut@gmail.com / 06 28637662) en Mark van der Neut (mark_neut@hotmail.com / 06 37286171) zijn vertrouwenspersoon van Cross Culture Nieuwegein. Bij hen kun je terecht met vragen, vermoedens en meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen Cross Culture. Dit kan ongewenst gedrag zijn dat je hebt gezien, of zelf hebt ondervonden. Of discriminatie, fysiek en psychisch geweld of pesten. Ook bij vermoedens van ongeregeldheden met geld kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht tenzij ze iets horen over een ernstig misdrijf (waarbij herhaling te verwachten is). Ze zijn een luisterend oor en adviseren over wat je verder zou kunnen doen.

Meer informatie over de vertrouwenspersonen en onze gedragscode vind je hier.